Kategoriler
Odyolojik Değerlendirme

Odyolojik Değerlendirme Nedir?

Odyolojik Değerlendirme Nedir?

Odyolojik Değerlendirme

Odyolojik Değerlendirme kişilerin işitme değerlendirmesini, denge değerlendirmesini ve işitme bazlı dil/konuşma bozukluklarını değerlendiren ve gerekli işitsel rehabilitasyonu sağlayan bir bütündür.

Odyolojik Değerlendirme: Odyogram Yorumlama

Odyogram yorumlama yaparken dikkat etmemiz gereken başlıca kriterler vardır bunlardan bazıları. Saf ses odyometri ortalaması, konuşma skorları gibi. Bu değerlere işitme kaybı sınıflandırılması yapılır ve ardından yapılan odyolojik değerlendirme sonucunda işitme kaybının derecesi belirlenir. İşitme kaybı belirlendikten sonra işitme kaybına neden olan patolojik durum irdelenir ve gerek cerrahi gerekse medikal metodlarla işitme kaybı giderilmeye çalışılır.

Odyolojik Değerlendirme: İşitsel Rehabilitasyon

Doğuştan veya yaşamın ilk yıllarında meydana gelen işitme kayıpları , erken dönemde tanılanıp müdahale edilmediğinde , başta konuşma-dil ve iletişim olmak üzere tüm gelişim alanlarını olumsuz etkiler. İşitme kaybıyla dünyaya gelen çocuk, en geç 6 ay içinde tanılanıp cihazlandırılmalı , çocuğun yeterlilik ve gereksinimlerine göre çocuğa en uygun eğitim yaklaşımları alanında uzman bir eğitimci tarafından uygulanmalıdır. Eğitimci , çocuğa en uygun eğitim yaklaşımlarından bir veya bir kaçını kullanarak çocuğun normal işiten akranlarıyla aynı düzeyde iletişim becerisine sahip olmasını sağlamalıdır.

Odyolojik değerlendirmeler sonucunda işitsel rehabilitasyon sesi fark etmek basamağından başlanır ve en son basamak olan sesi anlamaya kadar devem eden uzun bir süreçtir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir