Kategoriler
Dil ve Konuşma Çözümleri

Konuşmada: Fonem, Alofon, Fon

• Fonem (sesbirim): Ses imgesi; fiziksel olarak var olmayan, konuşma sesi dışında harf veya parmak işaretleriyle de gösterilebilen soyut birim
• Fonolojik tanım: Dilde anlam ayırt etme özelliği olan en küçük birim
• Alofon (alt sesbirim): Bir dilde bir fonemi göstermek için kullanılan konuşma sesleri

• Fonolojik alofon (dışsal alt sesbirim): Konuşma mekanizmasıyla ilgili olmayan alt sesbirimlerdir. Alt sesbirimi, dilin (ağzın) özellikleri veya konuşmacının tercihi belirler.

• Fonetik alofon (içsel alt sesbirim): Konuşma mekanizmasının içi ile ilgili, dile bağlı olmayan alt sesbirimlerdir. Koartikülasyon sonucu otomatik olarak ortaya çıkar.

• Fon: Dile bağlı olmayan konuşma sesi