Kategoriler
Odyolojik Değerlendirme

İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması

İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması: İşitme kaybının hangi derecede olduğunun tespitinde tüm dünyada kabul gören düşünce, konuşma frekanslarındaki (500 Hz, l kHz ve 2kHz; ANSI-1989) saf ses hava yolu işitme eşiklerinin ortalamasına bakılarak hareket edilmesidir. Bu sınıflandırma yöntemi, Goodman tarafından geliştirilmiş zamanla tüm dünya geneline yayılmıştır (Tablo 1)

İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması
İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması

Marion Downs, Goodman tarafından yapılan sınıflandırmada 25 dB’lik alt sınırın çocuklar açısından bir geçerliliğe sahip olmadığı, çocuklardaki normal işitme aralığının 0-15 dBHL olduğu belirtilmiştir. Buna göre 15 dB’yi geçen her dB, işitme kaybı olarak kabul edilmelidir.